Privacy, Restitutie, Aansprakelijkheid en Gebruikersvoorwaarden van Discovery Trips

Privacy, restitutie, aansprakelijkheid en gebruikersvoorwaarde van Discovery Trips

Hier kunt u alle informatie vinden rondom het privacy, restitutie, aansprakelijkheid en gebruikersvoorwaarde van Discovery Trips. Indien u vragen heeft, voel u vrij om ons contact formulier in te vullen of een email te sturen naar info@ discoverytrip.nl.

 

Privacybeleid

Bij discoverytrip.nl, toegankelijk via www.discoverytrip.nl, is een van onze belangrijkste prioriteiten de privacy van onze bezoekers. Dit privacybeleid geeft uitleg rondom de  informatie die wordt verzameld en vastgelegd door discoverytrip.nl en hoe we deze gebruiken. Als u nog vragen heeft of meer informatie wenst over ons privacybeleid, neem dan gerust contact met ons op.

Dit privacybeleid is van toepassing op onze online activiteiten en app-activiteiten en is geldig voor bezoekers van onze website of applicatie met betrekking tot de informatie die zij hebben gedeeld en/of verzameld in discoverytrip.nl en/of onze applicatie. Dit beleid is niet van toepassing op informatie die offline of via andere kanalen dan deze website of applicatie wordt verzameld.

 

Toestemming

Door onze website en applicatie te gebruiken, stemt u hierbij in met ons privacybeleid en gaat u akkoord met de voorwaarden ervan.

 

Verzamelde informatie

De persoonlijke informatie die u wordt gevraagd te verstrekken, en de redenen waarom u wordt gevraagd om deze te verstrekken, zullen hieronder duidelijk worden gemaakt.

Als u rechtstreeks contact met ons opneemt, kunnen we aanvullende informatie over u vragen en ontvangen, zoals uw naam, e-mailadres, telefoonnummer, de inhoud van het bericht en/of bijlagen die u ons stuurt, en alle andere informatie die u mogelijk wilt verstrekken .

Wanneer u onze producten koopt, vragen we om uw contactgegevens, inclusief data zoals naam, bedrijfsnaam, adres, e-mailadres en telefoonnummer. Deze gegevens zijn nodig om uw bestelling te verwerken. We gebruiken deze persoons gegevens niet voor marketingdoeleinden.

Wanneer u onze website bezoekt, registreren we uw bewegingen via onze website, zodat we de ervaring van de site kunnen verbeteren. Deze informatie is geanonimiseerd en we registreren of gebruiken geen persoonlijke informatie om onze diensten te volgen of verder te verbeteren.

Wanneer u onze applicatie gebruikt, registreren we uw naam, email, resultaten en antwoorden. Uw resultaten worden gebruikt voor onze leaderboards die alleen gekoppeld zijn aan de teamnaam die u zelf kiest. Deze informatie is zichtbaar in de leaderboards. Uw antwoorden worden gebruikt om onze producten verder te verbeteren. Deze informatie wordt niet gedeeld.

 

Hoe gebruiken we uw gegevens

We gebruiken de informatie die we verzamelen op verschillende manieren, waaronder om:

 • Onze website te beheren en te onderhouden
 • Onze website te verbeteren en te uitbreiden
 • Begrijpen en analyseren hoe u onze website gebruikt
 • Nieuwe producten, diensten, functies en functionaliteit te ontwikkelen
 • Met u te communiceren, rechtstreeks of via een van onze partners, inclusief voor klantenservice, om u updates en andere informatie met betrekking tot de website te verstrekken
 • U e-mails te sturen
 • Vinden en voorkomen van fraude

 

Logbestanden

discoverytrip.nl volgt een standaardprocedure voor het gebruik van logbestanden. Deze bestanden registreren bezoekers wanneer ze websites bezoeken. Alle hostingbedrijven doen dit en een deel van de analyses van hostingdiensten. De informatie die door logbestanden wordt verzameld, omvat IP-adressen (Internet Protocol), browsertype, Internet Service Provider (ISP), datum- en tijdstempel, verwijzende/afsluitende pagina’s en mogelijk het aantal klikken. Deze zijn niet gekoppeld aan informatie die persoonlijk identificeerbaar is. Het doel van de informatie is om trends te analyseren, de site te beheren, de bewegingen van gebruikers op de website te volgen en demografische informatie te verzamelen.

 

Privacybeleid voor advertentiepartners

U kunt deze lijst raadplegen voor het privacybeleid van elk van de advertentiepartners van discoverytrip.nl. Wij maken geen gebruik van advertenties op onze website of in onze applicatie.

Advertentieservers of advertentienetwerken van derden gebruiken technologieën zoals cookies, JavaScript of webbakens die worden gebruikt in hun respectievelijke advertenties en links die verschijnen op discoverytrip.nl, die rechtstreeks naar de browser van gebruikers worden verzonden. Ze ontvangen automatisch uw IP-adres wanneer dit gebeurt. Deze technologieën worden gebruikt om de effectiviteit van hun advertentiecampagnes te meten en/of om de advertentie-inhoud die u ziet op websites die u bezoekt te personaliseren.

Houd er rekening mee dat discoverytrip.nl geen toegang heeft tot of controle heeft over deze cookies die worden gebruikt door externe adverteerders.

 

Privacy policies van derde partijen

Het privacybeleid van discoverytrip.nl is niet van toepassing op andere adverteerders of websites. Daarom adviseren we u om het respectieve privacybeleid van deze externe advertentieservers te raadplegen voor meer gedetailleerde informatie. Het kan hun praktijken en instructies bevatten over hoe u zich kunt afmelden voor bepaalde opties.

U kunt ervoor kiezen om cookies uit te schakelen via uw individuele browseropties. Voor meer gedetailleerde informatie over cookiebeheer met specifieke webbrowsers, kunt u deze vinden op de respectievelijke websites van de browsers.

 

AVG-gegevensbeschermingsrechten

We willen ervoor zorgen dat u volledig op de hoogte bent van al uw gegevensbeschermingsrechten. Elke gebruiker heeft recht op het volgende:

 • Het recht op toegang – U hebt het recht om kopieën van uw persoonlijke gegevens op te vragen. We kunnen u een kleine vergoeding vragen voor deze service.
 • Het recht op rectificatie – U hebt het recht om te verzoeken dat we alle informatie corrigeren waarvan u denkt dat deze onjuist is. U hebt ook het recht om ons te verzoeken de informatie aan te vullen waarvan u denkt dat deze onvolledig is.
 • Het recht op verwijdering – U hebt het recht om te vragen dat we uw persoonlijke gegevens wissen, onder bepaalde voorwaarden.
 • Het recht om de verwerking te beperken – U hebt het recht om onder bepaalde voorwaarden te verzoeken dat wij de verwerking van uw persoonlijke gegevens beperken.
 • Het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking – U hebt het recht om bezwaar te maken tegen onze verwerking van uw persoonlijke gegevens, onder bepaalde voorwaarden.
 • Het recht op gegevensoverdraagbaarheid – U hebt het recht om te verzoeken dat we de gegevens die we hebben verzameld overdragen aan een andere organisatie, of rechtstreeks aan u, onder bepaalde voorwaarden.
 • Als je een verzoek doet, hebben we een maand om op je te reageren. Als u een van deze rechten wilt uitoefenen, neem dan contact met ons op.

 

Informatie van kinderen jonger dan 13

Een ander onderdeel van onze prioriteit is het toevoegen van bescherming voor kinderen tijdens het gebruik van internet. We moedigen ouders en voogden aan om hun online activiteiten te observeren, eraan deel te nemen en/of te volgen en te begeleiden.

discoverytrip.nl verzamelt niet bewust persoonlijke identificeerbare informatie van kinderen jonger dan 13 jaar. Als u denkt dat uw kind dit soort informatie op onze website heeft verstrekt, raden we u ten zeerste aan om onmiddellijk contact met ons op te nemen en we zullen onze doen hun best om dergelijke informatie onmiddellijk uit onze bestanden te verwijderen.

 

Veel gestelde vragen

Hoe lang bewaren we uw gegevens?
We bewaren uw gegevens ten minste een jaar, tenzij u ons anders heeft geïnformeerd.

Welke rechten heeft u over uw gegevens?
Alle rechten aangezien het uw gegevens zijn. Wij willen uw gegevens niet misbruiken en zullen daarom ons best doen om zo min mogelijk gegevens van u te verwerken. U kunt altijd contact met ons opnemen om uw gegevens te laten verwijderen.

Met wie delen we uw gegevens? / Waar sturen we uw gegevens naartoe?
We delen uw gegevens met onze API-database om te zorgen voor een verbinding met onze app tijdens uw Discovery Trip. Verder worden geanonimiseerde gegevens gedeeld met google analytics om de website te verbeteren.

 

Restitutie beleid

Overzicht

Ons restitutiebeleid is 30 dagen geldig. Als er 30 dagen zijn verstreken sinds uw aankoop, kunnen we uw geen volledige terugbetaling aanbieden. Om in aanmerking te komen voor een restitutie, moet uw Discovery trip ongebruikt zijn en bent u nog niet aan de Discovery Trip begonnen. Om uw restitutie te voltooien, hebben we een ontvangstbewijs of aankoopbewijs nodig. 

 

Terugbetaling

Zodra uw restitutieverzoek is ontvangen en gecontroleerd, sturen we u een e-mail om u te laten weten dat we uw geretourneerde artikel hebben ontvangen. We zullen u ook op de hoogte stellen van de goedkeuring of afwijzing van uw restitutie. Als uw aanvraag is goedgekeurd, wordt uw teruggave verwerkt en wordt er binnen een bepaald aantal dagen automatisch een tegoed op uw creditcard of oorspronkelijke betaalmethode toegepast.

 

Te late of ontbrekende terugbetalingen

Als u nog geen terugbetaling heeft ontvangen, controleer dan eerst uw bankrekening opnieuw, aangezien het meerdere dagen kan duren voordat een terugbetaling is verwerkt. Vervolgens neem contact op met uw creditcardmaatschappij. Het kan even duren voordat uw teruggave officieel is geboekt. Neem vervolgens contact op met uw bank. Er is vaak enige verwerkingstijd voordat een terugbetaling wordt geboekt. Als je dit allemaal hebt gedaan en je terugbetaling nog steeds niet hebt ontvangen, neem dan contact met ons op via info@discovertrip.nl.

 

Afgeprijsde artikelen

Alleen normaal geprijsde artikelen kunnen worden gerestitueerd. Uitverkoopartikelen kunnen niet worden terugbetaald.

 

Aansprakelijkheidsbeleid

Dit aansprakelijkheidsbeleid is van toepassing tussen Discovery Trips (het Bedrijf) en de Koper (degene toegang heeft gekocht voor de Discovery Trip app), samen de Partijen, tenzij anders overeengekomen bij schriftelijke overeenkomst tussen de Partijen. Door de betaling aan het Bedrijf, stemt de Koper in met het aansprakelijkheidsbeleid van het Bedrijf en gaat de Koper akkoord met de voorwaarde hiervan.

 

1. Ontwikkeling product 

1.1 Het Bedrijf garandeert dat het ontwikkelde product (de applicatie en de content in de applicatie) in overeenstemming is met de specificatie zoals gegeven op de eigen website, de websites van derde gelieerd aan het Bedrijf of zoals schriftelijk is afgegesproken met de Koper. Indien het risico bestaat dat niet aan de specificatie kan worden voldaan, zal dit duidelijk in de specificatie en/of offerte worden vermeld.

1.2 Een wijziging in de specificatie kan gevolgen hebben voor de ontwikkelingstijd, productietijd of resulteren in andere kosten. Indien wijzigingen worden aangebracht nadat de specificatie is goedgekeurd zullen wijzigingen in tijd en/of kosten door het Bedrijf digitaal of per brief worden gemeld. De wijzigingen zullen pas van kracht zijn wanneer deze wijzigingen in tijd en/of kosten door de Koper digitaal of per brief zijn goedgekeurd.

1.3 De Koper staat toe dat het Bedrijf voor de uitvoering van de opdracht mogelijk gebruik maakt van derde bedrijven.

1.4 De Koper zal een product binnen 30 dagen na levering accepteren (prototypes inbegrepen) tenzij anders vermeld in de specificatie. Alle opmerkingen of klachten dienen eveneens binnen deze termijn per brief of per post te worden medegedeeld. Indien de Koper niet binnen de gestelde termijn aan het Bedrijf laat weten of het product geaccepteerd is, wordt de Koper geacht het product te hebben aanvaard. 

 

2. Aansprakelijkheid 

Het Bedrijf is verantwoordelijk voor het aanleveren van de applicatie en voor het mogelijk maken dat de Koper de applicatie kan gebruiken, zoals bedoeld is en afgesproken is.  Het Bedrijf is niet verantwoordelijk voor wat de Koper doet met de applicatie of enige schade die de Koper opdoet tijdens het gebruik van of werken met de applicatie en producten van Het Bedrijf.

 

3. Betaling

3.1 Het Bedrijf heeft het recht de aanbieding aan te passen indien wijzigingen in arbeidskosten, materiaalkosten en/of wisselkoers aantoonbaar zijn.
3.2 Het Bedrijf heeft het recht om bij grote opdrachten een vooruitbetaling te vragen. Dit zal duidelijk in de offerte worden vermeld. Niet tijdige betaling van deze vooruitbetaling geeft Het Bedrijf het recht de opdracht uit te stellen zonder dat dit voor het Bedrijf consequenties heeft.

 

Gebruikersvoorwaarden

Welkom bij Discovery Trips! Deze gebruiksvoorwaarden regelen uw toegang tot en gebruik van onze mobiele applicatie (“App”) en website (“Website”). Door gebruik te maken van onze App of onze Website te bezoeken, gaat u akkoord met deze gebruiksvoorwaarden. Lees ze zorgvuldig door. Deze voorwaarden kunnen periodiek worden herzien, en uw voortgezette gebruik van onze App en Website vormt de aanvaarding van eventuele wijzigingen.>

 

Aangeboden diensten

Discovery Trips biedt een mobiele app aan die verkenningsgames genaamd “trips” biedt. Via deze trips gaan gebruikers op missie-achtige tours en ontcijferen ze aanwijzingen om nieuwe plaatsen en intrigerende verhalen te ontdekken. Elke trip duurt tussen de 30 tot 150 minuten om te voltooien en word buiten ervaren.

 

Toepasselijkheid van de voorwaarden

Voordat u onze App gebruikt of onze Website bezoekt, moet u deze gebruiksvoorwaarden lezen en begrijpen. Door toegang te verkrijgen tot onze App of Website, erkent u uw akkoord om te voldoen aan alle hierin vermelde voorwaarden. Deze voorwaarden kunnen worden bijgewerkt of gewijzigd, en het is uw verantwoordelijkheid om ze regelmatig te controleren.

 

Disclaimer van nauwkeurigheid van informatie

Alle trips zijn een vorm van fictiwerk. Ook als een trip geïnspireerd is door historische gebeurtenissen, plekken of personages is hier geen feitelijke waarheid aan te ontrekken. We streven ernaar om de kwaliteit van al onze trips te waarborgen. Elke aanwijzing en elk verhaal dat wordt verstrekt, ondergaat meerdere beoordelingen, maar af en toe kunnen er fouten optreden. Als u onjuistheden tegenkomt, meldt u dit dan vriendelijk via onze feedbacksectie of door rechtstreeks contact met ons op te nemen via info@discoverytrip.nl. 

 

Garanties

We bieden geen garanties met betrekking tot de foutloze werking van onze App of Website. Incidentele fouten kunnen voorkomen als gevolg van verschillende factoren, maar we zijn toegewijd om ze snel aan te pakken en op te lossen.

 

Beperking van aansprakelijkheid

Discovery Trips biedt toegang tot onze App en Website, maar het gebruik van onze trips voor stadsverkenning is volledig op eigen risico. We zijn niet aansprakelijk voor enige schade of incidenten die zich kunnen voordoen tijdens uw trips. Blijf tijdens uw trip altijd goed om u heen kijken en let op het verkeer.

 

Eigen materiaal

Alle inhoud die wordt weergegeven op de Discovery Trips App of Website, inclusief tekst, afbeeldingen, gegevens, foto’s, muziek, video’s, software en ander materiaal (“Eigen Materiaal”), is eigendom van Discovery Trips of wordt gebruikt met de juiste toestemming. Dit Eigen Materiaal wordt beschermd door de toepasselijke wetten inzake intellectuele eigendomsrechten, en elk ongeoorloofd gebruik of reproductie zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming is ten strengste verboden.

 

Intellectuele eigendomsrechten

De Discovery Trips App, Website en Eigen Materiaal, inclusief alle bijbehorende intellectuele eigendomsrechten, zijn uitsluitend eigendom van Discovery Trips en haar licentiegevers. U bent niet gemachtigd om enig auteursrecht of eigendomsaanduidingen te verwijderen of te wijzigen die verband houden met de App, Website of Eigen Materiaal.

 

Copyrightbeleid

We respecteren de intellectuele eigendomsrechten van anderen en zullen snel reageren op elke claim van auteursrechtinbreuk op onze App of Website. Als u van mening bent dat uw auteursrechtelijk beschermd werk op een manier wordt gebruikt die inbreuk maakt, laat het ons dan weten via info@discoverytrip.nl of via de feedbacksectie van de Website.

 

Hulp nodig?

Neem contact met ons op via info@discoverytrip.nl voor vragen over onze privacy beleid, restitutie beleid of aansprakelijkheidsbeleid.